Industriarealet 60 og 54

5 lejemål (Haller, kontor og hus)